anketsonucu

anketsonucu

Sayın Katılımcı, katıldığınız bu etkinliği değerlendirmeniz bizim için oldukça önemlidir. Görüşleriniz bilimsel amaç için değerlendirilecektir. Lütfen aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Katıldığınız Atölye İsmi:

Okuduğu Sınıf:

Cinsiyet:

SORULAR

  1. Katıldığınız etkinlik ile ilgili olumlu görüşleriniz nelerdir?

 

  1. Katıldığınız etkinlik ile ilgili olumlu görüşleriniz nelerdir?

 

  1. Katıldığınız etkinlik ile ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Yapılan anket sonucunda bilim şenliği hakkında çocukların görüşleri  (Katılımcıların Atölyeler Hakkındaki Görüşleri)

Bu kısımda,7 -40 yaş aralığındaki 86 kişiden şenlik alanından ayrılmadan önce katıldıkları atölyeler hakkında genel bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Onlardan katıldıkları atölyelerin olumlu ve olumsuz yönlerini belirterek varsa bunlarla ilgili önerilerini ifade etmeleri istenmiştir. Bunu gerçekleştirmek için katılımcılara verilen yazışma formunu 5 -10 dakika arasında doldurmaları istenmiştir. Doldurulan formdaki veriler içerik analizi ile analiz edilmiş aşağıdaki kategorilere ulaşılmıştır.

 

Olumlu

 

 

Olumsuz

 

Öneri

 

Duyuşsal

Bilişsel

Davranışsal

Eğlenceli

Anlaşılır

El Becerilerini Geliştirici

Kısa Süresi

Artması gereken Proje Sayısı

Güzel

Öğretici

Gerçek Yaşam Deneyimi

Kısıtlı zaman

Artması gereken Atölye Sayısı

Komik

Verimli

Deneysel

Eksik gün sayısı

Mikroskop İncelemelerinin çoğalması

Çok İyi

Dikkat Çekici

 

Alternatif içerik

Yüksek Bütçe Ödeneği

Değişik

Keşfedici

 

Daha az katılımcı

Geniş Kapsam

Etkileyici

Öğretici

 

 

Geniş Kitle

Harika

Merak Giderici

 

 

Büyük Materyaller

İlginç

İlgi artırıcı

 

 

Artması gereken atölye süreleri

Anlamlı

Faydalı

 

 

Artması gereken gün süresi

 

Bilgilendirici

 

 

 

Tablo 9’da atölyeler ile ilgili katılımcı görüşleri incelendiğinde olumlu görüşlere yönelik tutumları açığa çıkarılmıştır.  Buna göre katılımcıların atölyelere yönelik duyuşsal bilişsel ve devinişsel boyutlarda görüş bildirdikleri görülmüştür. Duyuşsal olarak özellikle atölyelerin eğlenceli, etkileyici, güzel, keyifli olduğu vurgulanmıştır. Bazı katılımcı görüşleri; K12 “Ebru sanatıyla uğraşmak keyifliydi.”,  K5 “Hocaların güler yüzlü olması çok hoşuma gitti.” K54 “Katıldığım etkinlikler çok iyiydi.” şeklindedir. Bilişsel olarak katılımcılar içeriklerin, öğretici, faydalı, öğretici, merak uyandırıcı ve ilgi çekici olduğunu sıklıkla vurgulamıştır. Bazı görüşler; K81 “Deneyin aşamalarını öğrenme, ağaçları ve tohumları tanımak ve yeni türler keşfetmek oldukça bilgilendiriciydi.”, K76 “Kazı hakkındaki öğretici bilgiler öğrendim, kayıt altındaki türleri inceleyebildim.” şeklindedir. Davranışsal olarak katılımcılar atölyelerin el becerisini geliştirildiğini, gerçek yaşam deneyimi sağladığını ve deneysel uygulamalar uygun olduğunu ifade etmiştir. Bununla ilgili bazı görüşler; K9 “Dönme hareketlerinin uygulanmasını yaptım.”, K36 “Gerçekçi kuklalarla oynadım.”, K72 “Taşları yakından görüp onlara dokunabildim.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Katılımcıların olumsuz görüşlerinde daha çok şenliğe katılım sürelerinin az olduğunu, böyle bir etkinliğe daha çok gün ayrılması gerektiğini ve katılımcı sayısının daha sınırlı olabileceğini belirttikleri görülmüştür.

Katılımcıların atölye içerikleri ve bunlara katılımları ile ilgili önerileri incelendiğinde benzer proje ve atölye sayısının artmasını, daha geniş kitlelere ulaşılmasını, öğrencilerin dokunabileceği daha büyük materyaller temin edilmesini ve gün sayısının uzamasını önerdikleri tespit edilmiştir.

Katılımcıların daha çok olumlu görüş bildirdiği görülmüştür. Bu görüşler projenin çıktıları ve amacına ulaşması açısından olumlu değerlendirilebilir. Sonuç olarak geniş kitlelere hitap eden bilim şenliklerin yaygınlaştırılmasının birçok açıdan fayda sağlayacağı düşünülmektedir.