Değerler Eğitimi Atölyesi

Değerler Eğitimi Atölyesi

Değerler Eğitimi Atölyesi

“Değerler Eğitimi” Atölyesi

Program Bilgileri
Program koordinatörünün Unvanı/Adı-Soyadı:  Dr. İsmet KAYA

Etkinlik tanımı  : İnsan davranışlarına bakan yönüyle değerler bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inanç olarak tanımlanmaktadır. İnsanın değerleri kendi benliği ile ilişkili olarak algıladığı manalardan oluşan bir sistemdir. Buna göre değerli tutulan şey maddi ya da manevi bir niteliğe sahip olabilir. Ancak onu asıl önemli kılan husus, psikolojik olarak ona belirli bir değerin atfedilmiş olmasıdır.


Eğitmenler :  Dr. İsmet Kaya (Eğitim Bilimci)

Amaç Öğrencilerimizi millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda; millî ve manevi donanıma sahip, duyarlı, bilinçli ve sorumlu fertler olarak yetiştirmek, Sosyal hayatın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesine katkıda bulunan, temel insani değer ve erdemlerle donatılmış ve bunları davranışa dönüştürebilen fertler yetiştirmek ve Öğrencilerin adabı muaşeret kurallarını kavramalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Katılımcıların Yaş Grubu 6-15 yaş

Hedefler Bireysel ve toplumsal hayatta değerlerin oynadığı rolü fark etmek, değer dönüşümlerinin doğrultularını belirlemek, değerlerin kuşak ve nesiller arasındaki seyahatini, bir nesilden diğerine aktarılış biçimlerini, her nesilde yeniden yorumlanışı belirlemek onları daha bilinçli bir şekilde özümsemenin ve hayata aktarımın sağlanması

Kontenjan 10-15 kişi

İçerik Çeşitli Değerlerin (Adalet, Sorumluluk, Yardımseverlik, Misafirperverlik, Aile Birliği, Merhamet vb.) Kültür İçinde Yorumlanış ve Uygulanışına Dair Örneklerin Belirlenmesi

Değerlerin Tarih İçinde Yorumlanış ve Uygulanışına Dair Örneklerin İncelenmesi

Toplumda Değer Taşıyıcı Gelenek, Tören, Adet vb.’nin İncelenmesi

Sanat ve Edebiyat Yoluyla Değerlerin Devamlılığının Sağlanmasına Dair Çalışmalar

Değer Gelişimlerini Destekleyici Etkinlik Planlamaları

Tarihi ve Manevi Değer Taşıyan Zaman ve Mekânların Değer Eğitiminde Kullanımına İlişkin Etkinlikler

Programın yapılacağı yer : Dicle Üniversitesi

Başlama Tarihi : ......./......../2021
Eğitim Süresi  : 10 gün
Bitiş Tarihi : ......./......../2021