Kısa Film Atölyesi

Kısa Film Atölyesi

Kısa Film Atölyesi

“Kısa Film” Atölyesi

Program Bilgileri

Program koordinatörünün Ünvanı/Adı-Soyadı

Öğ. Gör Mehtap EFE

Etkinlik tanımı

Çocukların bu alanla ilgili kendi yeteneklerini keşfetmesini, sinema ve film üretim süreçlerine dair bilgi iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Eğitmenler

Amaç

Öğrencilerin film yapma, film üzerinde düşünme, çözümleme ve eleştiri yapabilme kabiliyetlerini artırmayı sağlamaktır. Bu amaçla atölye çalışması süresince, çocukların bu alanla ilgili kendi yeteneklerini keşfetmesini, sinema ve film üretim süreçlerine dair bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Atölye programı boyunca, öğrenciler film süreçlerini tanımakta ve bizzat kendileri üretim aşamasında bulunarak tecrübe kazanmaktadır. Ayrıca, film yapım yönetim aşamalarında pratik yaparak, kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilecek zemin ve koşulların sağlanması da hedeflenmektedir


Katılımcıların Yaş Grubu

6-15 yaş

Hedefler

Kısa film yapımı ile ilgili teknik bilgileri öğreterek kendi kısa filmlerini çekebilecek yeterliliğe ulaştırmak. Deneme çekimleri yaparken takım çalışması, işbirliği, farklı fikirlere açık olma vb. becerilerinin gelişmesini desteklemek.

Kontejan

10-15 kişi

İçerik

Filmler nasıl başlar, görsel hikaye anlatıcılığı, kamera açıları, sinemasal fikir geliştirme, giriş-gelişme-final yapısını anlama, ışık ile atmosfer yaratma, ses ile duyguyu yakalama, kamera hareketi seçenekleri, objektif seçimi, ses kaydı, çerçeve, ölçekler, bir filmin ön hazırlığı, çekim, kurgu, müzik ve ses efektleri, jenerik, renk düzeltme, bütçe, oyuncu yönetimi becerileri ile ilgili teknik bilgiler ele alındıktan sonra tüm bunları deneyimleme

Programın Yapılacağı Yer : Dicle Üniversitesi

Başlama Tarihi : ......./......../2021
Eğitim Süresi  :  
Bitiş Tarihi : ......./......../2021